Lý thuyết về các bước hình thành hành động trí óc và khái niệm của P.Ia.Galperin