Trang chủ Pháp luật Luật hôn nhân gia đình và các nguyên tắc cơ bản

Luật hôn nhân gia đình và các nguyên tắc cơ bản

by Ngo Thinh
21 views

Tìm hiểu về luật hôn nhân và gia đình cùng những nguyên tắc cơ bản, đối tượng điều chỉnh và những quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình trong bài viết dưới đây cùng với lytuong nhé.

Luật hôn nhân gia đình là gì?

Luật hôn nhân và gia đình.

Luật hôn nhân và gia đình.

Luật hôn nhân và gia đình là những quy định của pháp luật về kết hôn, ly hôn và các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái trong gia đình. Cha mẹ có nhiệm vụ cấp dưỡng và giáo dục con cái để xây dựng gia đình, hạnh phúc.

Xem thêm: Kết hôn trái pháp luật là gì? Các biện pháp xử lý và hậu quả

Nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình

Sau đây là những nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân, gia đình mà bạn cần biết, trước khi bắt đầu xây dựng gia đình.

 • Hôn nhân là tự nguyện và chỉ có một vợ một chồng, cả vợ và chồng đều có bình đẳng như nhau.
 • Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo khác nhau được pháp luật tôn trọng và bảo vệ, hôn nhân của công dân Việt Nam với người nước ngoài cũng vậy không phân biệt tôn giáo, dân tộc và quốc tịch mọi người đều được đối xử công bằng như nhau trước pháp luật.
 • Vợ chồng có trách nhiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, cha mẹ có nghĩa vụ quan tâm chăm sóc con cái và không phân biệt đối xử giữa các con. Ngược lại, con cái phải biết tôn trọng, yêu thương giúp đỡ cha mẹ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc.
 • Mỗi người công dân Việt Nam khi lập gia đình phải kế thừa, truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình.
 • Gia đình, xã hội và nhà nước có trách nhiệm bảo vệ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các quyền về hôn nhân và gia đình.
 • Bảo vệ phụ nữ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ và tuyên truyền về các biện pháp thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Đối tượng điều chỉnh của luật hôn nhân và gia đình

Đối tượng điều chỉnh của luật hôn nhân và gia đình.

Đối tượng điều chỉnh của luật hôn nhân và gia đình.

 • Đối tượng điều chỉnh của luật hôn nhân, gia đình là các quan hệ phát sinh như tài sản và quan hệ nhân thân phát sinh giữa vợ và chồng, cha mẹ và các con và những người có liên quan khác.
 • Quan hệ nhân thân có ý nghĩa quyết định trong các mối quan hệ hôn nhân và gia đình.
 • Trong hôn nhân và gia đình thì tình cảm được xem là có điểm gắn kết của các chủ thể.
 • Quyền, nghĩa vụ trách nhiệm trong hôn nhân gắn liền với nhân thân mỗi chủ thể, không thể chuyển giao cho người khác được. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình là tồn tại lâu dài và trở nên bền vững theo thời gian.
 • Trong quan hệ hôn nhân và gia đình thì quyền, nghĩa vụ và tài sản không mang tính chất đền bù, ngang giá.

Trách nhiệm của nhà nước và xã hội đối với hôn nhân và gia đình

Sau đây là những trách nhiệm của nhà nước đối với hôn nhân và gia đình.

 • Nhà nước có chính sách, biện pháp bảo hộ hôn nhân và gia đình tạo điều kiện để nam, nữ xác lập hôn nhân tự nguyện, một vợ một chồng bình đẳng xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.
 • Nhà nước có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình, vận động xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình của các dân tộc thiểu số.
 • Kế thừa và phát huy truyền thống, phong tục tốt đẹp thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc Việt Nam.
 • Nhà nước thực hiện quản lý về hôn nhân và gia đình theo quy định pháp luật, cho ủy ban nhân dân các cấp theo sự phân công của chính phủ.
 • Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm vận động các công dân xây dựng gia đình văn hóa, bảo vệ quyền và lợi ích các thành viên trong gia đình.

Những quy định của pháp luật về kết hôn

Dưới đây là những quy định của pháp luật về người đủ điều kiện kết hôn trong luật hôn nhân.

Đối tượng đủ điều kiện kết hôn

 • Nam phải đủ 20 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên, căn cứ theo ngày, tháng, năm sinh.
 • Việc kết hôn là do hai bên nam và nữ tự nguyện quyết định.
 • Người kết hôn không bị mất năng lực hành vi dân sự.
 • Nhà nước không công nhận hôn nhân giữa những người đồng giới.

Kết hôn trái pháp luật

Sau đây là những trường hợp được xem là kết hôn trái pháp luật trong luật hôn nhân.

 • Hành vi cưỡng ép, lừa dối kết hôn, tảo hôn và cản trở kết hôn.
 • Người đang có vợ, chồng nhưng chung sống và kết hôn với người khác như vợ chồng hoặc ngược lại đều là những hành vi, vi phạm luật hôn nhân.
 • Nghiêm cấm các hành vi kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với những người cùng dòng máu về trực hệ như cha dượng với con riêng của vợ, cha mẹ nuôi và con nuôi, mẹ kế và con riêng của chồng,…trái với thuần phong mỹ tục và đạo đức của con người.

Như vậy, bài viết trên đây của lytuong.net đã chia sẻ luật hôn nhân gia đình là gì và những nguyên tắc, đối tượng điều chỉnh, quy định của luật hôn nhân, gia đình. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về một số bộ luật trong hệ thống luật Việt Nam, thì hãy thường xuyên truy cập vào chuyên mục pháp luật để tìm hiểu thêm nhé.

Rate this post

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net