Trang chủ Pháp luật Luật dân sự là gì? Nội dung chính các điều của BLDS

Luật dân sự là gì? Nội dung chính các điều của BLDS

by Ngo Thinh
26 views

Tìm hiểu về luật dân sự là gì, các nguyên tắc cơ bản và nội dung chính của các điều luật trong bộ luật dân sự 2015 và các quy định về đối tượng điều chỉnh.

Luật dân sự là gì?

Bộ luật dân sự.

Bộ luật dân sự.

Luật dân sự là bộ luật nằm trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bộ luật này tổng hợp những quy phạm điều chỉnh về các giao dịch phát sinh liên quan đến tài sản và quan hệ nhân thân trên cơ sở bình đẳng, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm của các chủ thể tham gia các quan hệ dân sự.

Xem thêm: Pháp luật là gì? Nguồn gốc, bản chất, chức năng

Nguyên tắc cơ bản và chế định của luật dân sự

Các nguyên tắc cơ bản và chế định khác nhau của luật dân sự trong hệ thống pháp luật theo quy định tại bộ luật dân sự 2015, gồm có các chế định và nguyên tắc riêng như sau:

 • Tài sản và quyền sở hữu.
 • Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự.
 • Nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không theo quy định pháp luật.
 • Chế định thực hiện công việc không có ủy quyền.
 • Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
 • Quyền thừa kế.
 • Chuyển quyền sử dụng đất.
 • Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.

Mỗi chế định của luật dân sự đều có nguyên tắc riêng và những quy phạm được tập hợp theo những tiêu chí riêng phù hợp với chế định đó.

Nội dung chính các điều của bộ luật dân sự

Các phần của bộ luật dân sự.

Các phần của bộ luật dân sự.

Bộ luật dân sự năm 2015 đang có hiệu lực tại thời điểm hiện nay với 689 điều, được chia thành 6 phần với 27 chương với nội dung chính được chia thành các phần sau đây:

Phần 1 quy định chung

Từ điều 1 đến điều 157, ở phần quy định chung thì gồm có các nguyên tắc cơ bản, phạm vi điều chỉnh với các quyền cá nhân và pháp nhân của con người như năng lực hành vi dân sự, quyền nhân thân, nơi cư trú, quy định giám hộ, tài sản và giao dịch dân sự,…

Phần 2 quy định về quyền tài sản

Từ điều 158 đến điều 273 đây là phần quy định về tài sản của cá nhân như quyền chiếm hữu, quyền sở hữu,…và các quyền khác liên quan đến việc sở hữu tài sản cá nhân và gia đình.

Phần 3 quy định về hợp đồng

Từ điều 274 đến điều 608 quy định về các nghĩa vụ hợp đồng với các nguyên tắc thực hiện, xác lập và chấm dứt hợp đồng giữa hai bên,…khi hai bên tham gia ký hợp đồng.

Phần 4 quy định về quyền thừa kế

Từ điều 609 đến điều 662 đây là phần quy định về thừa kế tài sản theo quy định pháp luật và theo di chúc của người đã mất cho người được nhận tài sản.

Phần 5 quy định quan hệ dân sự

Từ điều 663 đến điều 687 là quy định về các điều khoản dân sự về việc áp dụng luật Việt Nam đối với người nước ngoài, đối với quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.

Phần 6 điều khoản thi hành

Từ điều 688 đến điều 689 là phần quy định các điều khoản thi hành các điều luật ở phần trên, khi tòa án có quyết định thi hành thì các đối tượng buộc phải chấp nhận phán quyết và thực hiện theo chế tài của pháp luật.

Các quy định về đối tượng điều chỉnh của luật dân sự

Theo điều 1 bộ luật dân sự năm 2015 thì các đối tượng điều chỉnh của luật dân sự là quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của cá nhân, pháp nhân trên cơ sở bình đẳng, tự quyết định về tài sản và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Quan hệ nhân thân

Theo khoản 1 điều 17 bộ luật dân sự năm 2015 thì quan hệ nhân thân được chia thành 2 nhóm là quan hệ nhân thân gắn với tài sản và quan hệ nhân thân không gắn với tài sản.

Quan hệ nhân thân gắn với tài sản là những giá trị nhân thân được xác lập làm phát sinh các quyền tài sản như các sáng chế, tác phẩm khoa học, kiểu dáng công nghiệp,…khi tác giả lấy hình ảnh người khác sử dụng với mục đích thương mại thì người bị sử dụng hình ảnh sẽ nhận được thù lao.

Quyền nhân thân không gắn với tài sản là danh dự, uy tín, dân tộc,….đây là những giá trị nhân thân và tiền tệ không thể trao đổi với nhau.

Quan hệ tài sản

Quan hệ tài sản được quy định tại điều 105 bộ luật dân sự năm 2015, là quan hệ giữa người với người thông qua một tài sản như tiền, giấy tờ, đồ vật có giá trị,…Quan hệ tài sản có thể thay đổi khi dịch chuyển tài sản từ chủ thể này sang chủ thể khác.

Những điều chỉnh của luật dân sự đối với quan hệ tài sản gồm:

 • Quan hệ tài sản do luật dân sự điều chỉnh mang tính ý chí.
 • Quan hệ tài sản do luật dân sự điều chỉnh mang tính chất hàng hoá và tiền tệ
 • Quan hệ tài sản do luật dân sự điều chỉnh mang tính chất đền bù tương đương.

Các bộ luật dân sự được nhà nước ban hành

Sau đây là những bộ luật dân sự được quốc hội ban hành và được áp dụng theo từng thời kỳ khác nhau.

 • Bộ luật dân sự năm 1995 được quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28/10/1995, có hiệu lực từ ngày 1/7/1996. Đây là bộ luật đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và được áp dụng thi hành trong 10 năm.
 • Bộ luật thứ 2 được Quốc hội khoá XI, tại kỳ họp thứ bảy đã thông qua bộ luật dân sự mới vào ngày 14 tháng 6 năm 200 và được áp dụng trong 10 năm.
 • Bộ luật thứ 3 được quốc hội thông qua vào ngày 24/11/2015 và đang áp dụng cho tới thời điểm bây giờ.

Bài viết trên đây của lytuong.net đã chia sẻ luật dân sự là gì và nội dung chính của các điều luật trong BLDS Việt Nam 2015. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các bộ luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, thì hãy thường xuyên truy cập vào chuyên mục pháp luật của chúng tôi để tìm hiểu sâu thêm nhé.

Rate this post

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net