Trang chủ Hệ thống thông tin Hệ thống là gì?

Hệ thống là gì?

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 274 views

Hệ thống có thể định nghĩa một cách tổng quát như một tập hợp các phần tử có liên hệ với nhau để tạo thành một tổng thể chung. Ngoài ra có thể dùng định nghĩa hẹp hơn, phù hợp hơn với nhu cầu mô tả hệ thống thông tin:

Hệ thống là một tập hợp các phần tử (các thành phần) có liên hệ với nhau, hoạt động để hướng tới mục đích chung theo cách tiếp nhận các yếu tố vào, sinh ra các yếu tố ra trong một quá trình xử lý có tổ chức.

Mô hình tổng quát của một hệ thống.

Mô hình tổng quát của một hệ thống.

Như vậy, hệ thống có ba thành phần cơ bản tương tác với nhau:

  • Các yếu tố đầu vào (Inputs)
  • Xử lý, chế biến (Processing)
  • Các yếu tố đầu ra (Outputs)

Khi xem xét một hệ thống, người ta còn có thể đề cập đến các yếu tố và các khái niệm khác liên quan đến hệ thống như:

  • Môi trường mà hệ thống tồn tại (bao gồm môi trường bên ngoài và bên trong);
  • Hệ thống con của hệ thống;
  • Hệ thống đóng nếu nó không quan hệ với môi trường và ngược lại – hệ thống mở, nếu nó có quan hệ với môi trường…
5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net