Giao tiếp giữa người khỏe mạnh, lành lặn với người bệnh và người tàn tật