Giáo dục

Minh chứng là gì?

1. Tổng quan về minh chứng Minh chứng được hiểu là tất cả những gì chúng ta đưa ra để chứng minh cho một nhận định là đúng. Minh chứng bao gồm văn bản, hồ sơ, sổ sách, hiện vật đã và đang có của nhà trường, đơn vị. - Minh chứng được sử dụng để chứng minh cho các phân...

Chuẩn đầu ra là gì?

Khái niệm Chuẩn đầu ra được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chính thức công bố trong thuật ngữ Chuẩn đầu ra ngành đào tạo theo Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo ban hành ngày 22 tháng 4 năm 2010. Theo công văn này, Chuẩn...

Nghề dạy học là gì? Vai trò, nhiệm vụ của Nhà giáo

1. Nghề dạy học a. Nghề là gì? Nghề đó là một lĩnh vực hoạt động chuyên môn hóa của con người được hình thành trong quá trình phân công lao động xã hội, nhằm tạo ra giá trị vật chất và giá trị tinh thần để đáp ứng nhu cầu của con người và thúc đẩy xã hội phát triển. b....

Nhà trường là gì? Mục tiêu, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động

1. Khái niệm về nhà trường Nhà trường là cơ quan giáo dục chuyên nghiệp, có đội ngũ các nhà sư phạm được đào tạo một cách chính quy, nội dung chương trình được chọn lọc, phương pháp giáo dục phù hợp với lứa tuổi, có phương tiện kỹ thuật phục vụ cho giáo dục. Mục đích giáo dục của...

Các phương pháp giáo dục

Việc thực hiện các con đường giáo dục phải tiến hành theo các phương pháp giáo dục để đạt tới mục đích giáo dục đã xác định. Phương pháp giáo dục là cách thức tác động của nhà sư phạm đến đối tượng giáo dục để hình thành cho họ những phẩm chất nhân cách cần thiết. Phương pháp giáo dục...

Con đường giáo dục

1. Khái niệm con đường giáo dục Trong giáo dục học, các phạm trù lí luận đã được xác định tương quan với nội dung và cấu trúc của các quá trình giáo dục. Các quá trình giáo dục đều diễn ra theo trình tự : mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục… nhưng...

Các nguyên tắc giáo dục thể chất cho trẻ mầm non

Các nguyên tắc giáo dục thể chất cho trẻ mầm non 1. Nguyên tắc hệ thống: a. Tính thường xuyên, lặp lại, biến đổi của các buổi tập với sự luân phiên hợp lý giữa vận động và nghỉ ngơi. - Tính thường xuyên: Các buổi tập thường xuyên mang lại hiệu quả lớn hơn so với các buổi tập thất thường...

Đặc điểm phát triển thể chất của trẻ mầm non.

1. Đặc điểm phát triển cơ thể trẻ mầm non: Thể chất là chất lượng cơ thể con người có thể sử dụng vào thực hiện một việc nào đó trong học tập, thể thao. Mà phát triển thể chất là một quá trình thay đổi hình thái và chức năng sinh học của cơ thể con người, là tổng hợp...

Giáo dục đạo đức là gì?

Khái niệm về Đạo đức Có hai quan điểm lớn về đạo đức: * Quan điểm đạo đức truyền thống Đạo đức là hệ thống những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội, nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình trong mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với cộng đồng,...

Hệ thống kỹ năng học tập

1. Cơ sở phân loại hệ thống kĩ năng học tập Trong quá trình học tập, người học phải thực hiện nhiều nhiệm vụ cụ thể bằng nhiều dạng hoạt động khác nhau. Nói cách khác, quá trình học tập được tổ chức bằng một cơ cấu đặc biệt gồm các nhiệm vụ học tập và hỗ trợ học tập....