Định kiến xã hội là gì? Nguồn gốc và cách điều chỉnh