Trang chủ Tài chính Tiền tệ Định chuẩn lệnh là gì?

Định chuẩn lệnh là gì?

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 241 views

1. Định chuẩn lệnh là gì?

Giới hạn về thời gian và những quy định về cách thức thực hiện lệnh giao dịch được coi là những căn cứ pháp lý quan trọng để xác định nghĩa vụ của nhà môi giới đối với khách hàng. Những quy chuẩn về thời gian hiệu lực và cách thức thực hiện lệnh giao dịch gọi là các định chuẩn lệnh.

Định chuẩn lệnh thường bao gồm:

  • Lệnh có giá trị trong ngày giao dịch (day order): là lệnh giao dịch mà trong đó khách hàng không giới hạn về thời gian, hoặc ghi rõ là hiệu lực trong ngày. Đến cuối ngày, lệnh giao dịch vẫn chưa thực hiện được, lệnh sẽ bị vô giá trị.
  • Những lệnh được coi là có giá trị giao dịch trong ngày nếu trong lệnh giao dịch không xác định rõ là có giá trị trong bao lâu và những lệnh ghi rõ có giá trị trong ngày.
  • Lệnh có giá trị cho đến khi bị hủy bỏ bởi lệnh khác (còn gọi là lệnh mở – open order): là lệnh giao dịch có giá trị hiệu lực đến khi được thực hiện hoặc đến khi nhà đầu tư thông báo hủy bỏ.
  • Lệnh thực hiện ngay hoặc hủy bỏ (immediate or cancel – IOC): là lệnh với đặc trưng sẽ bị hủy bỏ ngay nếu người môi giới không thể thực hiện ngay lập tức khi nó được chuyển tới sàn giao dịch. Lệnh có thể được thực hiện ngay toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại chưa được thực hiện sẽ bị hủy bỏ.
  • Lệnh thực hiện toàn bộ hoặc hủy bỏ (full or kill – FOK): là lệnh yêu cầu thực hiện ngay toàn bộ nội dung của lệnh, nếu không thì hủy bỏ lệnh.
  • Lệnh thực hiện tất cả hoặc không (all or none – AON): là loại lệnh yêu cầu phải được thực hiện toàn bộ trong cùng một giao dịch, nếu không thì hủy bỏ lệnh. Tuy nhiên lệnh không bắt buộc thực hiện ngay mà có thể thực hiện bất cứ lúc nào trong suốt quá trình giao dịch trong ngày.

2. Liên hệ thực tế ở Việt Nam

* Tại SGDCK TPHCM (HOSE):

– Thời gian và phương thức giao dịch:

Tại HOSE hiện nay áp dụng các phương thức giao dịch: khớp lệnh liên tục, khớp lệnh định kỳ và giao dịch thỏa thuận. Thời gian giao dịch vào tất cả các buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ ngày lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của Luật Lao động, UBCKNN và SGDCK.

– Cổ phiếu & chứng chỉ quỹ:

Từ 8.30 – trước 8.45: nhận lệnh phiên 1; 8.45: khớp lệnh định kỳ phiên 1 để xác định giá mở cửa;

Từ 8.45 – 10.30: nhận lệnh và khớp lệnh liên tục phiên 2;

Từ 10.30 – trước 10.45: nhận lệnh phiên 3; 10.45: khớp lệnh định kỳ phiên 3 để xác định giá đóng cửa;

Từ 8.30 – 11.00: giao dịch thỏa thuận.

– Trái phiếu: từ 30 – 11.00: giao dịch thỏa thuận. Các loại lệnh và thời gian nhập lệnh:

Lệnh8.30 – 8.458.45 – 10.3010.30 – 10.458.30 – 11.00
ATO+   
LO+++ 
MP +  
ATC  + 

* Tại SGDCK HN (HNX):

Tại HNX hiện nay áp dụng các phương thức giao dịch báo giá liên tục và giao dịch thỏa thuận. Thời gian giao dịch từ 8.30 đến 11.00 vào tất cả các buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ ngày lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của Luật Lao động, UBCKNN và SGDCK.

Giao dịch báo giá liên tục được thực hiện đối với giao dịch cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ lô chẵn (có số lượng từ 100 đến 4.900) và là bội số của 100. Giao dịch thỏa thuận đối với trái phiếu (≥ 100 triệu đồng tính theo mệnh giá) và cổ phiếu lô lớn (≥ 5000 CP, CCQ). Giao dịch lô lẻ (từ 1 đến 99 CP, CCQ) được thực hiện trực tiếp với CTCK mà không phải khớp lệnh tập trung.

(Tài liệu tham khảo: topica.edu.vn)

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net