Tết 2022 còn bao nhiêu ngày???

Đếm ngược đến Tết Dương Lịch 2022

Chỉ còn....

00Ngày00Giờ00Phút00Giây

Tết Dương Lịch 2022

Dương lịch: 1 tháng 1, 2022 (Thứ 7) ; Âm lịch: 29 tháng 11, 2021

Tết Dương Lịch (Tết Tây) là ngày lễ diễn ra vào ngày 1 tháng 1 theo lịch Gregorius, là ngày đầu tiên bắt đầu 1 năm mới. Đây là dịp lễ quan trọng của nhiều quốc gia, dân tộc, nền văn hóa trên thế giới.