Trang chủ Xã hội học Đáp ứng giới (Gender responsive) là gì?

Đáp ứng giới (Gender responsive) là gì?

by Ngo Thinh
560 views

Đáp ứng giới – Thể hiện mức độ chuyển từ nhận thức thành hành động thực tiễn để cải thiện tình trạng bất bình đẳng giới. Nói một cách khác, đáp ứng giới là sau khi đã nhận thức được các vấn đề bất bình đẳng giới và nguyên nhân của tình trạng này, cá nhân, tổ chức có các hành động tích cực nhằm khắc phục tình trạng đó để hướng tới việc đạt được mục tiêu bình đẳng giới.

Ví dụ

Tình trạng bạo lực gia đình phổ biến ở một số địa phương được xác định một phần là do quan niệm nam giới có quyền dùng vũ lực để “dạy” vợ và thái độ cam chịu của người phụ nữ. Với phát hiện này, chính quyền và các ban ngành đã thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới. Các hoạt động này đã thể hiện tính đáp ứng giới của chính quyền địa phương.

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net