Trang chủ Xã hội học Đánh giá qua lăng kinh giới

Đánh giá qua lăng kinh giới

by Ngo Thinh
27 views

Phân tích về giới đang ngày càng được áp dụng nhiều hơn và được xem là quan trọng trong phát triển chính sách. Trước bất kỳ một can thiệp nào, điều quan trọng là xác định vai trò giới trong một bối cảnh nhất định cũng như ý nghĩa của những vai trò đó trong việc tiếp cận, kiểm soát và hưởng lợi từ các nguồn lực.

Lồng ghép phân tích giới vào giai đoạn đánh giá nhu cầu giúp xác định các lợi ích và nhu cầu cụ thể của nam giới và phụ nữ. Thông tin cụ thể có được từ phân tích về giới giúp xác định mục tiêu, lập kế hoạch can thiệp và các hoạt động, cũng như cải thiện hiệu quả của dự án (DFID, 2002). Các phân tích giúp kích hoạt các thảo luận quan trọng và đánh giá nhu cầu khi xem xét các lựa chọn chính sách và can thiệp, xây dựng mục tiêu và chiến lược, và giám sát và đánh giá tiến độ (UNDP, 2007 như được trích dẫn trong UNDP, 2009).

Khung phân tích Harvard hướng dẫn các học viên cân nhắc các khía cạnh khác nhau cho giai đoạn đánh giá. Các khía cạnh chính cần xem xét khi tiến hành đánh giá là: các hoạt động do nam và nữ thực hiện; tiếp cận, kiểm soát và hưởng lợi từ các nguồn lực; các yếu tố ảnh hưởng đến các hoạt động và các vấn đề về “tiếp cận và kiểm soát”.

Dưới đây là một số câu hỏi mà bạn có thể cân nhắc trong giai đoạn đánh giá nhu cầu. Đây là những gợi ý chung có thể được sử dụng như những điểm khởi đầu để điều chỉnh đánh giá cho bối cảnh cụ thể của bạn.

Hồ sơ hoạt động

 • Nam giới thực hiện công việc tái sản xuất nào?
 • Nữ giới thực hiện công việc tái sản xuất nào?
 • Nam giới thực hiện các hoạt động sản xuất nào?
 • Nữ giới thực hiện các hoạt động sản xuất nào?
 • Nam giới thực hiện các công việc cộng đồng nào?
 • Nữ giới thực hiện các công việc cộng đồng nào?
 • Có phân phối công bằng giữa nam và nữ không? Nếu vậy, tại sao?

Tiếp cận và kiểm soát tài nguyên (đất đai, thiết bị, lao động, tiền mặt, đào tạo, v.v.)

 • Nam giới sử dụng những nguồn lực nào để thực hiện nhiệm vụ của mình?
 • Phụ nữ sử dụng những nguồn lực nào để thực hiện nhiệm vụ của mình?
 • Nam giới và phụ nữ có tiếp cận tài nguyên khác nhau không?
 • Có sự khác biệt nào giữa những người đàn ông trong việc tiếp cận tài nguyên không? Có bất kỳ sự khác biệt nào giữa những người phụ nữ trong tiếp cận nguồn lực?
 • Nam giới kiểm soát những tài nguyên nào?
 • Phụ nữ kiểm soát những nguồn lực nào?
 • Có sự khác biệt nào giữa nam và nữ trong việc kiểm soát tài nguyên không?
 • Có sự khác biệt nào giữa những người đàn ông trong việc kiểm soát tài nguyên không? Có bất kỳ sự khác biệt nào trong số phụ nữ kiểm soát tài nguyên?
 • Những lợi ích nào mà nam giới nhận được từ các nguồn lực gia đình?
 • Phụ nữ nhận được lợi ích gì từ các nguồn lực gia đình?
 • Ai có quyền kiểm soát lợi ích? Như thế nào? Tại sao?

Các yếu tố ảnh hưởng

 • Vì sao đàn ông và phụ nữ có những nguồn lực hiện có?
 • Đây có phải là nhờ vào bối cảnh pháp lý không?
 • Đây có phải là nhờ vào các tiêu chuẩn mực văn hóa không?
 • Đây có phải là nhờ vào các lý do khác không? Đó là các lý do nào?
5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net