Đá magma là gì? Phân loại, cấu tạo, kiến trúc đá magma