Cốt truyện là gì? Đặc điểm và các thành phần chính