Trang chủ Tài chính Tiền tệ Chuyển tiền (Remittance) là gì? [Thanh toán quốc tế]

Chuyển tiền (Remittance) là gì? [Thanh toán quốc tế]

by Ngo Thinh
166 views

1. Khái niệm chuyển tiền

Chuyển tiền (Remittance) là phương thức thanh toán mà trong đó một khách hàng (người trả tiền, người nhập khẩu hoặc con nợ) yêu cầu ngân hàng phục vụ mình chuyển một số tiền nhất định cho người hưởng lợi (Người nhận tiền, người xuất khẩu hoặc chủ nợ) tại một địa điểm nhất định và trong một thời gian nhất định.

Chuyến tiền là phương thức thanh toán đơn giản nhất.

2. Thành viên liên quan

Tham gia vào thanh toán chuyển tiền có một số các thành viên như sau:

Người kỳ phát lệnh chuyển tiền: là người trả tiền, người nhập khẩu, người có nhu cầu chuyển vốn, nhà đầu tư, hoặc con nợ. Ngân hàng nhận ủy nhiệm chuyển tiền là ngân hàng phục vụ người chuyển tiền.

Ngân hàng nhận trả chuyển tiền: là ngân hàng đại lý của ngân hàng nhận ủy nhiệm chuyển tiền.

Người hưởng lợi: là người xuất khẩu, người bán, người nhận đầu tự hoặc chủ nợ.

3. Quy trình thanh toán

Quy trình thanh toán chuyển tiền được tiến hành theo sơ đồ như sau:

Khi nghiên cứu phương thức thanh toán chuyển tiền, chúng ta giả sử rằng Remittance dùng dể chi trả ngoại thương (phục vụ thanh toán xuất – nhập khẩu). Như vậy chúng ta có thể hiểu Remittance theo nội dung sau:

  • (*) Người xuất khẩu chuyển giao hàng và bộ chứng từ hàng hóa cho người nhập khẩu.
  • (1). Người nhập khẩu sau khi kiểm tra hàng hóa (hoặc bộ chứng từ hàng hóa), nếu thấy phù hợp theo yêu cầu đã thỏa thuận giữa hai bên sẽ lập ủy nhiệm chi chuyển tiền gửi ngân hàng phục vụ mình để ra lệnh cho ngân hàng chuyển tiền cho người hưởng lợi.
  • (2). Sau khi nhận được lệnh chuyển tiền, ngân hàng chuyển tiến sẽ ghi nợ tài khoản người ra lệnh, đồng thời lập thủ tục chuyển tiền để chuyển tiền qua ngân hàng trả chuyển tiền (có thể chuyển tiền qua ngân hàng đại lý hoặc chi nhánh của mình).
  • (3). Ngân hàng trả chuyển tiến tiến hành thanh toán tiền cho người thụ hưởng.

4. Các loại chuyển tiền

Có hai cách chuyển tiền:

Thứ nhất là chuyển tiền bằng thư (Mail Transfer – MT), MT là ngân hàng thực hiện việc chuyển tiền bằng cách gửi thư ra lệnh cho ngân hàng đại lý ở nước ngoài trả tiền cho người thụ hưởng.

Thứ hai là chuyển tiền bằng diện (Telegraphic Transfer – T/T), TT là ngân hàng thực hiện việc chuyển tiền bằng cách điện báo ra lệnh cho ngân hàng đại lý ở nước ngoài trả tiền cho người thụ hưởng.

Trong hai cách chuyển tiền nêu trên, mỗi cách đều có ưu, nhược điểm riêng của nó, chuyển tiền bằng thư chi phí thấp nhưng lại chậm, còn chuyển tiền bằng diện người hưởng lợi nhận được tiền nhanh hơn nhưng chi phí lại cao hơn. Do vậy, tùy hoàn cảnh cụ thể, khách hàng có thể lựa chọn cho mình hình thức chuyển tiền thích hợp.

(Nguồn tài liệu: TS. Lê Thị Mận, Lý thuyết Tài chính Tiền tệ, 2010)

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net