Chỉnh Sửa Ảnh Online

Phím tắt:

Phím Chức năng Phím Chức năng
M Công cụ Marquee Y Công cụ làm sắc nét
V Công cụ di chuyển U Công cụ Smudge
L Công cụ Lasso P Công cụ xóa
C Công cụ trồng trọt O công cụ né
W Cây đũa thần N Ghi công cụ
S Công cụ đóng dấu sao chép A Công cụ Bloat
E Công cụ tẩy K Công cụ kẹp
B Công cụ cọ vẽ I Công cụ chọn màu
G Công cụ thùng sơn (điền) T Công cụ gõ
R Công cụ làm mờ H Dụng cụ cầm tay
X Chuyển đổi miếng đệm màu Z Công cụ phóng to
D Đặt lại miếng đệm màu
Ctrl + N Hình ảnh mới Ctrl + D Bỏ chọn tất cả
Ctrl + O Mở hình ảnh Ctrl + T Miễn phí chuyển đổi
Ctrl + S Lưu hình ảnh Ctrl + + Phóng to
Ctrl + W Đóng hình ảnh Ctrl + – Thu nhỏ
Ctrl + Q Lối ra Ctrl + 0 Kích thước thực sự
Ctrl + Z Hoàn tác , Kích thước bàn chải nhỏ hơn
Ctrl + Y Làm lại . Kích thước bàn chải lớn hơn
Ctrl + X Cắt ↑ Shift + , Độ cứng của bàn chải mềm hơn
Ctrl + C Sao chép ↑ Shift + . Độ cứng của bàn chải khó hơn
Ctrl + V Dán Space Dụng cụ cầm tay
Del Thông thoáng Ctrl + A Chọn tất cả
Rate this page