Báo cáo là gì? Phân loại, yêu cầu của văn bản báo cáo